Sąlygos ir garantijos

GARANTIJOS

Produktui suteikiamas 14-os dienų garantinis laikotarpis. Sugedus prekei, dėl gražinimo ar pakeitimo reikia teirautis telefonu arba el.paštu. Jei garantinis laikotarpis yra pasibaigęs, prekė nėra priimama grąžinimui ar pakeitimui.


GRĄŽINIMAS/PAKEITIMAS

Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir savo pageidavimą pakeisti prekę arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.


Prekės nėra keičiamos, jeigu pažeidimas yra dėl dūrio, smūgio, vilkimo ar kitų išorinių veiksnių. Prekės priežiūra yra naudotojo atsakomybė ir prekė nebus keičiama esant naudotojo veiksmų sukeltiems pažeidimams.


  • Norint grąžinti prekę, prašome mus informuoti el. paštu arba telefonu;
  • Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prekės sugrąžinimo;
  • Suma už prekių pristatymą pirkėjui nėra grąžinama;
  • Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.


Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

  • Kiekviena grąžinama prekė turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;
  • Prekės neturi būti naudotos;
  • Prekės neturi būti sugadintos;
  • Grąžinamos prekės turi būti pilnos komplektacijos ir išlaikiusios savo prekinę išvaizdą.


Prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja: 

  • Negrąžinamų prekių sąrašą galite rasti 2012 m. kovo 15 d. LR ūkio ministro įsakymo Nr. 4-243 (Žin., 2012, Nr. 34-1637) „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ 17 punkte.
  • Prekės kokybė yra vertinama ir nustatoma autorizuoto gamintojo techninio centro arba Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos.